Welkom op de website van Camping De Oldenhove

Artikel 6: Annulering (incl. aanvulling voorwaarden Camping De Oldenhove)

  1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

Annuleringen binnen 24 uur na ontvangen van de bevestigingsmail zijn kosteloos.

– U dient 10% van de totale boeking te betalen wanneer u annuleert binnen 60 dagen tot 30 dagen voor  aankomst.

– U dient 25% van de totale boeking te betalen wanneer u annuleert binnen 30 dagen tot 20 dagen voor aankomst

– U dient 75% van de totale boeking te betalen wanneer u annuleert binnen 20 dagen tot 10 dagen voor aankomst

– U dient 100% van de totale boeking te betalen wanneer u annuleert binnen 10 dagen voor aankomst

 

Wij raden altijd aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

  1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een recreant te weigeren. Ondernemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door recreant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.